Přijímací zkoušky

12.04.2018 1. termín

16.04.2018 2. termín

náhradní termíny 2. týden v květnu 2018

Dny otevřených dveří

22. 11. 2017 od 8.00 do 12.00 – Den otevřených dveří s ukázkami výuky odborných předmětů a První pomoci pro žáky ZŠ i veřejnost (8.00–12.00), informace o studiu

27.11.2017 od 17.00 do 18.00 – Den otevřených dveří pro žáky základních škol v doprovodu rodičů s ukázkami výuky odborných předmětů a První pomoci, informace o studiu

17.01.2018 – Den otevřených dveří

14.02.2018 – Den otevřených dveří

Když člověk potká ty správné lidi!

28. 2. 2017 pokračovala psychologická olympiáda pro SZŠ krajským kolem, kde změřili své síly vítězné dvojice studentů ze školních kol kladenské, kolínské, mělnické a pořadatelské nymburské zdravotnické školy. Všechny práce, které osobitým způsobem zpracovávaly ústřední téma Když člověk potká člověka, prokázaly vysokou úroveň pojetí společensky důležitých otázek i odvahu osobního vkladu, i za cenu emočního vypětí.

Pětičlenný reprezentační „tým“ Mělníka tvořily dvě členky odborné poroty, Bc. Irena Podivínská, DiS, která všechny práce v písemné podobě zhodnotila, a Bc. Zuzana Šťastná, která přidala svá hodnocení obhajob jednotlivých studentských projektů. Zasedla v porotě spolu s nymburskými kolegyněmi z občanských sdružení Fokus a Centrum pro všechny. Dále spoluautorka vítězné práce Mgr. Petra Procházková a především vítězky školního kola SSZŠ Mělník Nikola Svobodová a Markéta Šandová. Poslední jmenovaná se umístila na 6. – 8. místě s prací o setkávání s úzkostnými stavy a úzkostnými lidmi. A Nikola Svobodová, která popisovala své zdravotní následky obtížné rodinné situace po fyzické ztrátě blízkého, nenašla v  regionu konkurenta. Znovu zopakovala loňský úspěch mělnické zdrávky a se svou prací tak ještě seznámí na celostátní úrovni posluchače v dalekém Vsetíně jako reprezentantka Středočeského kraje.

Úspěch Nikoly ještě ocenily její podporovatelky z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kontakt pod vedením Mgr. Jaroslavy Brabcové a uspořádaly jí malou oslavu a nabídly možnost vystavení úryvků její práce v prostorech odboru sociální kurately Městského úřadu a výhledově i v kavárně Marlen.

Nikola je totiž zářným příkladem, že i v náročné životní situaci člověk může hodně dokázat, zvlášť pokud má štěstí na ty správné lidi kolem sebe.

Dva dny na Kladně ve znamení mocných příběhů

6. 4. – 7. 4. 2016 se konalo v Kladně ústřední kolo Psychologické olympiády pro SZŠ s tématem „Životní motto, kterým se řídím“, jehož se zúčastnily dvě studentky SSZŠ Mělník, o.p.s. . Veronika Havelková ze 3. A jako vítězka regionálního kola reprezentovala zdravotnický potěr Středočeské kraje se svým životním příběhem, zcela korespondujícím s heslem „Všechno zlé je k něčemu dobré“. Ačkoliv nedosáhla na první tři příčky, zůstala mezi ostatními „vítězi“, kterými byli všichni. Zdatně konkurovala soupeřům s emotivními příběhy o odvážném ukončení šikany i týrání bratra, i tomu vítěznému o smrti mladé, vrozeně HIV pozitivní dívky.

Oba dny, vyplněné kromě vlastní soutěže i exkurzí v kladenské zdravotnické škole se stoletou tradicí a programem celostní muzikoterapie pod vedením pedagoga FF UP PaedDr. Lubomíra Holzera, byly dívkám největší odměnou za vzornou reprezentaci školy, Mělníka a celých středních Čech.