Pozvánka na informativní schůzku rodičů (ZZ) budoucích žáků 1. ročníků

Vážení rodiče(zákonní zástupci),

zveme Vás tímto na informativní schůzku rodičů (zákonných zástupců) žáků nastupujících do 1. ročníků ve školním roce 2017/2018, která se bude konat

v pondělí 26. června 2017 od 16:30 hod.

v budově Soukromé střední zdravotnické školy Mělník, o.p.s., Tyršova 105. Budou Vám sděleny důležité informace týkající se průběhu celého školního roku. Konkrétní program schůzky je uveden v „příloze“. Prosíme o potvrzení Vaší účasti na informativní schůzce na e-mail zdravka.melnik@seznam.cz. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, sdělte nám tuto skutečnost na uvedený e-mail, nebo telefonicky na tel. č. 315622065.

2. kolo přijímacího řízení

Informace o zahájení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/18.
Vážené uchazečky, vážení uchazeči,
ředitelka školy vyhlašuje v termínu od

17.05.2017

druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
pro

2. kolo přijímacího řízení bude probíhat

do 31. srpna 2017

a uchazeči budou přijímání ke studiu uvedeného
studijního oboru do naplnění kapacity

Dny otevřených dveří

23.11.2016 od 8.00 do 12.00 hod s ukázkami výuky odborných předmětů a První pomoci, prohlídka školy

28.11.2016 od 17.00 do 18.00 hod s ukázkami První pomoci pro žáky i rodiče, prohlídka školy

11.01.2017 od 8.00 do 12.00 hod prohlídka školy

22.02.2017 od 8.00 do 12.00 hod prohlídka školy

Když člověk potká ty správné lidi!

28. 2. 2017 pokračovala psychologická olympiáda pro SZŠ krajským kolem, kde změřili své síly vítězné dvojice studentů ze školních kol kladenské, kolínské, mělnické a pořadatelské nymburské zdravotnické školy. Všechny práce, které osobitým způsobem zpracovávaly ústřední téma Když člověk potká člověka, prokázaly vysokou úroveň pojetí společensky důležitých otázek i odvahu osobního vkladu, i za cenu emočního vypětí.

Pětičlenný reprezentační „tým“ Mělníka tvořily dvě členky odborné poroty, Bc. Irena Podivínská, DiS, která všechny práce v písemné podobě zhodnotila, a Bc. Zuzana Šťastná, která přidala svá hodnocení obhajob jednotlivých studentských projektů. Zasedla v porotě spolu s nymburskými kolegyněmi z občanských sdružení Fokus a Centrum pro všechny. Dále spoluautorka vítězné práce Mgr. Petra Procházková a především vítězky školního kola SSZŠ Mělník Nikola Svobodová a Markéta Šandová. Poslední jmenovaná se umístila na 6. – 8. místě s prací o setkávání s úzkostnými stavy a úzkostnými lidmi. A Nikola Svobodová, která popisovala své zdravotní následky obtížné rodinné situace po fyzické ztrátě blízkého, nenašla v  regionu konkurenta. Znovu zopakovala loňský úspěch mělnické zdrávky a se svou prací tak ještě seznámí na celostátní úrovni posluchače v dalekém Vsetíně jako reprezentantka Středočeského kraje.

Úspěch Nikoly ještě ocenily její podporovatelky z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kontakt pod vedením Mgr. Jaroslavy Brabcové a uspořádaly jí malou oslavu a nabídly možnost vystavení úryvků její práce v prostorech odboru sociální kurately Městského úřadu a výhledově i v kavárně Marlen.

Nikola je totiž zářným příkladem, že i v náročné životní situaci člověk může hodně dokázat, zvlášť pokud má štěstí na ty správné lidi kolem sebe.

Dva dny na Kladně ve znamení mocných příběhů

6. 4. – 7. 4. 2016 se konalo v Kladně ústřední kolo Psychologické olympiády pro SZŠ s tématem „Životní motto, kterým se řídím“, jehož se zúčastnily dvě studentky SSZŠ Mělník, o.p.s. . Veronika Havelková ze 3. A jako vítězka regionálního kola reprezentovala zdravotnický potěr Středočeské kraje se svým životním příběhem, zcela korespondujícím s heslem „Všechno zlé je k něčemu dobré“. Ačkoliv nedosáhla na první tři příčky, zůstala mezi ostatními „vítězi“, kterými byli všichni. Zdatně konkurovala soupeřům s emotivními příběhy o odvážném ukončení šikany i týrání bratra, i tomu vítěznému o smrti mladé, vrozeně HIV pozitivní dívky.

Oba dny, vyplněné kromě vlastní soutěže i exkurzí v kladenské zdravotnické škole se stoletou tradicí a programem celostní muzikoterapie pod vedením pedagoga FF UP PaedDr. Lubomíra Holzera, byly dívkám největší odměnou za vzornou reprezentaci školy, Mělníka a celých středních Čech.