Soutěž v První pomoci pro ZŠ

Soutěž v První pomoci pro ZŠ proběhne dne 5. 10. 2016. Začátek soutěže v 8.00 ve škole SSZŠ Mělník, o.p.s. Tyršova 105, vlastní závod začíná v 9.00 hodin, povede centrem města Mělníka

Dva dny na Kladně ve znamení mocných příběhů

6. 4. – 7. 4. 2016 se konalo v Kladně ústřední kolo Psychologické olympiády pro SZŠ s tématem „Životní motto, kterým se řídím“, jehož se zúčastnily dvě studentky SSZŠ Mělník, o.p.s. . Veronika Havelková ze 3. A jako vítězka regionálního kola reprezentovala zdravotnický potěr Středočeské kraje se svým životním příběhem, zcela korespondujícím s heslem „Všechno zlé je k něčemu dobré“. Ačkoliv nedosáhla na první tři příčky, zůstala mezi ostatními „vítězi“, kterými byli všichni. Zdatně konkurovala soupeřům s emotivními příběhy o odvážném ukončení šikany i týrání bratra, i tomu vítěznému o smrti mladé, vrozeně HIV pozitivní dívky.

Oba dny, vyplněné kromě vlastní soutěže i exkurzí v kladenské zdravotnické škole se stoletou tradicí a programem celostní muzikoterapie pod vedením pedagoga FF UP PaedDr. Lubomíra Holzera, byly dívkám největší odměnou za vzornou reprezentaci školy, Mělníka a celých středních Čech.