2. kolo
přijímacího řízení
15. 5. 2019

Jsme jedinou zdravotnickou
školou v oblasti Mělníka

POZVÁNKA NA SCHŮZKU RODIČŮ (ZZ)

budoucích žáků 1. ročníků


Vážení rodiče (zákonní zástupci)
zveme Vás tímto na informativní schůzku rodičů (zákonných zástupců) žáků nastupujících do 1. ročníků ve školním roce 2019/2020, která se bude konat

v úterý 21. května 2019 od 15.00 h
v budově Soukromé střední zdravotnické škole Mělník o.p.s., Tyršova 105

Na této schůzce dostanete rozhodnutí o přijetí v písemné podobě a dále Vám budou sděleny důležité informace týkající se průběhu celého školního roku. Konkrétní program schůzky bude uveden na webových stránkách školy. Pokud se této schůzky nebudete moci zúčastnit sdělte nám tuto skutečnost na e-mail: zdravka.melnik@seznam.cz, nebo telefonicky na tel. 315 622 065.

Na shledání s Vámi se těší
Mgr. Ilona Jiřičková, ředitelka školy

Opravné zkoušky

Opravné zkoušky 4. ročníků 2018/2019

Přijímací řízení II. kolo

termín: 15. 5. 2019

EU Šablony

Investice do rozvoje vzdělávání


Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků

Bakaláři

Přístup do informačního systému Bakaláři

NAŠE ZDRÁVKA

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent (dříve „sestra“) podle stejných učebních dokumentů, jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí (a nikdy neplatilo) se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

UDÁLOSTI

Není projekt jako projekt…

…zvláště, když jich probíhá více najednou a v jednom dni. Na Soukromé střední zdravotnické škole Mělník proběhl projektový den 14. 11. a pro návštěvníky byly celé dopoledne dveře otevřené.

První pomoc 26. 9. 2018

Ať se ji naučili v rámci soutěže v první pomoci, pořádané SSZŠ Mělník, o.p.s., nebo již podávali přesvědčivé výkony, co je dovedly až ke stupňům vítězů.

GO kurz 2018

Adaptační kurz 1. ročníku SSZŠ Mělník, o.p.s., který se konal ve dnech 5.–7. 9. v táboře ve Lhotce u Mělníka, naskytl příležitost k seznamování i poznávání.

PARTNEŘI A SPONZOŘI

Za štědrou finanční či věcnou podporu děkujeme našim obchodním partnerům a sponzorům.

partner
partner
partner