Maturity

Školní rok 2018/19

Termíny maturit

písemné maturity

písemné práce (PP): 8.dubna a 30.dubna 2020

didaktické testy (DT): 4. – 6. května 2020


praktické maturity

13. - 15. května 2020 a 20. - 22. května 2020


ústní maturity

25. - 27. května 2020

Složení maturitní komise školní rok 2019/20

Předseda

Místopředseda

Mgr. Lenka Cvachová

Třídní učitel

Mgr. Žaneta Kovačičová

Český jazyk a literatura

zkoušející
Mgr. Kateřina Šebíková

přísedící
Mgr. Alena Holečková

Anglický jazyk

zkoušející
Mgr. Olga Neuwirthová

přísedící
Mgr. Libor Diepolt

Německý jazyk

zkoušející
Mgr. Irina Vegrichtová

přísedící
Mgr. Olga Neuwirthová

Psychologie a komunikace

zkoušející
Mgr. Ilona Fišerová

přísedící
Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

Ošetřovatelství

zkoušející
Mgr. Žaneta Kovačičová

přísedící
Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

Ošetřovatelská péče

zkoušející
Mgr. Žaneta Kovačičová

přísedící
Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

Společná část

Český jazyk a literatura (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)

volitelné
Anglický jazyk (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)

volitelné
Německý jazyk (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)

volitelné
Matematika (didaktický test)

Profilová část

Ošetřovatelská pěče (praktická zkouška)

Psychologie a komunikace (ústní zkouška)

Ošetřovatelství (ústní zkouška)

Dobrovolná část

Anglický jazyk

Německý jazyk

Somatologie

Občanská nauka

Kánon literatury

AJ - maturitní okruhy

NJ - maturitní okruhy

PSK - maturitní témata

OSP - témata praktické zkoušky

Ošetřovatelství - maturitní okruhy