Maturity

Školní rok 2018/19

Harmonogram maturitních zkoušek 2019

Písemné zkoušky 10. a 11. 4. 2019, od 2. 5. 2019

Praktické zkoušky od 14. 5. do 17. 5. 2019 a od 21. 5. do 24. 5. 2019

Ústní zkoušky od 27. 5. do 30. 5. 2019

Složení maturitní komise školní rok 2018/19

Místopředseda

Mgr. Žaneta Kovačičová

Třídní učitel

Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

Složení maturitní komise

Český jazyk a literatura

zkoušející
Mgr. Alena Holečková

přísedící
Mgr. Kateřina Šebíková

Anglický jazyk

zkoušející
Mgr. Olga Neuwirthová

přísedící
Ing. Lenka Brejníková

Německý jazyk

zkoušející
Mgr. Irina Vegrichtová

přísedící
Mgr. Milada Štráchalová

Psychologie a komunikace

zkoušející
Mgr. Taťána Lukešová

přísedící
Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

Ošetřovatelství

zkoušející
Mgr. Lenka Cvachová

přísedící
Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

Ošetřovatelská péče

zkoušející
Mgr. Lenka Cvachová

přísedící
Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

Společná část

Český jazyk a literatura (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)

volitelné
Anglický jazyk (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)

volitelné
Německý jazyk (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)

volitelné
Matematika (didaktický test)

Profilová část

Ošetřovatelská pěče (praktická zkouška)

Psychologie a komunikace (ústní zkouška)

Ošetřovatelství (ústní zkouška)

Dobrovolná část

Anglický jazyk

Německý jazyk

Somatologie

Občanská nauka

Kánon literatury

AJ - maturitní okruhy

NJ - maturitní okruhy

PSK - maturitní témata

OSP - témata praktické zkoušky

Ošetřovatelství - maturitní okruhy