Úvodní stránka > Informace pro žáky > Maturity

Maturity

Školní rok 2020/21

Úprava maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 v návaznosti na „Opatření obecné
povahy“, vydané MŠMT dne 29. 1. 2021

1) V rámci společné části maturitní zkoušky dochází k navýšení časového limitu u písemných didaktických testů:

 1. Didaktický test z českého jazyka – 85 minut
 2. Didaktický test z cizího jazyka – 110 minut
 3. Didaktický test z matematiky – 135 minut

2) Nově je stanoven mimořádný termín didaktických testů pro studenty, kteří:

 1. se z důvodu karantény/nemoci COVID 19 nemohli dostavit k řádnému termínu (prokazatelně doloží nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky řediteli školy potvrzení od lékaře) a musí se přihlásit k mimořádnému termínu do 10. 5. 2021.
 2. didaktický test v řádném termínu nevykonali úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci ve stanoveném rozsahu a ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách (studenti mají 1 řádný termín + 1 mimořádný + 2 opravné termíny). Tito žáci se musí přihlásit k mimořádnému termínu do 18. 5. 2021.

Mimořádný termín didaktických testů je stanoven na 14.–16. 6. 2021 a zkoušky budou probíhat ve spádových školách určených CZVV.

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se nekonají pro žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 a ve školním roce 2019/2020. Ostatní žáci písemné práce konají.

Další informace a možné změny (popř. vysvětlení možných variant k mimořádnému termínu) budou zveřejněny průběžně na webu školy.

Termíny opravných maturit

Datum konání zkoušky Zkušební předmět
1.–2. 9. 2021 Písemné maturitní zkoušky
6.–7. 9. 2021 Praktické maturitní zkoušky
9. 9. 2021 Ústní maturitní zkoušky

Termíny maturit

Harmonogram maturitních zkoušek (pdf)

1) Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy
Datum konání zkoušky Zkušební předmět Zahájení zkoušky Délka zkoušky
24. 5. 2021 Matematika 8.00 h 135 minut
Anglický jazyk 13.30 h 110 minut
25. 5. 2021 Český jazyk a literatura 8.00 h 85 minut
26. 5. 2021 Německý jazyk 13.00 h 110 minut

Pro studenty současného 4. ročníku je zkouška DT dobrovolná, pokud student odevzdá do 17. 5. 2021 potvrzení, že odpracoval v rámci nařízené pracovní povinnosti 160 hodin (tj. od 12. 10. 2020 do 17. 5. 2021). Jestliže se student/studentka rozhodne ke konání didaktického testu, je zapotřebí písemně informovat ředitelku školy do 21. 5. 2021.

Pro ostatní studenty z minulých let je tato zkouška povinná.

Cermat zveřejní výsledky didaktických testů 7. 6. 2021. Náhradní termín pro studenty, kteří se nemohli zúčastnit řádného jarního termínu, je stanoven na 7.–9. 7. 2021 na spádové škole.

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Zahájení zkoušky Délka zkoušky
10. 5. 2021 Německý jazyk – slohová práce 8.00 h 120 minut
2) Profilová část maturitní zkoušky

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka je pro současný maturitní ročník dobrovolná. Pokud se student rozhodne, že zkoušku bude konat, musí o tom písemně informovat ředitelku školy nejpozději do 30. 4. 2021 a zároveň odevzdat výběr literárních děl z českého jazyka a literatury.

Termíny

a) Praktické maturitní zkoušky

 • 26.–28. 5. 2021
 • 31. 5.–4. 6. 2021

b) Ústní maturitní zkoušky

 • 7. 6.–10. 6. 2021

Profilová maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury (2020/21) – kritéria (pdf)

Profilová maturitní zkouška z Cizího jazyka (2020/21) – kritéria (pdf)

Složení maturitní komise

Předseda Místopředseda Třídní učitel

Mgr. Žaneta Kovačičová Mgr. Lenka Cvachová
Předmět Zkoušející Přísedící
Český jazyk a literatura Mgr. Kateřina Šebíková Mgr. Olga Neuwirtová
Anglický jazyk Mgr. Olga Neuwirthová Mgr. Libor Diepolt
Psychologie a komunikace Mgr. Taťána Lukešová Bc. Zdeňka Cardová Slanařová
Ošetřovatelství Mgr. Lenka Cvachová Mgr. Šárka Jančářová
Ošetřovatelská péče Mgr. Lenka Cvachová Mgr. Šárka Jančářová
Somatologie Mgr. Šárka Jančářová Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

Části maturitní zkoušky

Předmět SČ MZ Profilové zkoušky – povinné
Český jazyk a literatura DT PP, ÚZ
Cizí jazyk DT PP, ÚZ
Matematika DT
Ošetřovatelství ÚZ
Ošetřovatelská péče PZ
Předmět SČ MZ Volitelné zkoušky
Psychologie a komunikace ÚZ
Somatologie ÚZ
Cizí jazyk (pouze v případě volby matematiky se SČ MZ) PP, ÚZ

SČ MZ – státní část maturitní zkoušky, DT – didaktický test, PP – písemná práce, ÚZ – ústní zkouška, PZ – praktická zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze:
 1. Společná část maturitní zkoušky – DT z ČJL, CJ/M
 2. Složení profilové zkoušky: 
  • povinné ČJL, CJ/M, OSE, OSP
  • 1x volitelná zkouška

Maturitní okruhy

Jméno ke stažení ve formátu
Kánon literatury
DOC
AJ - maturitní témata
PDF
NJ - maturitní témata
PDF
PSK - maturitní témata
PDF
OSP - maturitní témata
PDF
OSE - maturitní okruhy
PDF
SOM - maturitní otázky
PDF