Soukromá střední
zdravotnická škola
mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

více o škole

pozvánka

na schůzku rodičů (zákonných zástupců) budoucích žáků 1. ročníků

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
zveme Vás tímto na informativní schůzku rodičů (zákonných zástupců) žáků nastupujících do 1. ročníků ve školním roce 2021/2022, která se bude konat.

v úterý 15. června 2021 od 15.00 hod.
v budově Soukromé střední zdravotnické školy Mělník o.p.s., Tyršova 105.

Na této schůzce obdržíte rozhodnutí o přijetí v písemné podobě a dále Vám budou sděleny důležité informace týkající se průběhu celého školního roku.

Zájemcům o studium z II. kola přijímacího řízení připomínáme, že úmysl studovat na vybrané škole musíte potvrdit předáním „Zápisového lístku“.

Na vstup do budovy školy se vztahují podmínky vyplývající ze současné epidemiologické situace (ochrany dýchacích cest – respirátor, negativní test ATG, PCR, prodělaná nemoc či očkování).

Pokud se této schůzky nebudete moci zúčastnit sdělte nám tuto skutečnost na e-mail: zdravka.melnik@seznam.cz, nebo telefonicky na tel. 315 622 065.

Na shledání s Vámi se těší 
Mgr. Ilona Jiřičková, ředitelka školy

více informací

TESTOVÁNÍ NA COVID-19

manuál na testování

Naše zdrávka

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent a Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

Přijímací řízení II. kolo

Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato 23 uchazečů bez přijímací zkoušky na základě prospěchu 8. + 9. ročníku ZŠ.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy je zveřejněn seznam přijatých uchazečů a trvá 10 pracovních dnů.

Školní vývěska

Aktuální informace

Důležité informace

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

Úprava ŠVP pro 4. ročník

Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 (pdf)

Aktualizovaná kázeňská opatření pro školní rok 2020/2021

Dodatek ke školnímu řádu COVID-19 (pdf)

V návaznosti na mimořádná opatření vlády se škola s účinností od 4. 1. 2021 uzavírá pro prezenční výuku žáků všech ročníků (praktická výuka 3. ročníků probíhá pod vedením odborných vyučujících ve zdravotnických zařízeních, nově od 1. 2. 2021 i výuka 4. ročníku), teoretická výuka pokračuje zatím pouze distanční formou.

EU OP VVV
EU OP VVV
MŠMT
Mazars
Zimmer Biomet