Soukromá střední
zdravotnická škola
mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

více o škole

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 se uzavírá k 22. 5. 2022 z důvodu naplnění kapacity školy.

Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 se uzavírá k 22. 5. 2022 z důvodu naplnění kapacity školy.

Přihlášky z II. kola budou vyhodnoceny a výsledky přednostně zaslány na e-mail zákonného zástupce a následně bude uchazečům písemně zasláno "Rozhodnutí".

Studijní obor: Praktická sestra

kód oboru:
53-41-M/03

školní vzdělávací program:
Praktická sestra

typ studia:
denní, čtyřleté

zakončené:
Maturitní zkouškou

Kapacita školy je nyní naplněna.

výsledky přijímacích zkoušek – I. kolo

Informace pro zájemce o studium

Byla Vám zaslána pozvánka s údaji o přijímacích zkouškách na SSZŠ Mělník, o.p.s.

Termíny Den Příchod do školy Začátek administrace v učebně
1. termín – pro školu zvolenou na prvním místě na přihlášce
12. 4. 2022
8.00 – 8.10 h
8.30 h
2. termín – pro školu zvolenou na druhém místě na přihlášce
13. 4. 2022
8.00 – 8.10 h 8.30 h
Náhradní termín pro školu uvedenou na prvním místě
10. 5. 2022
8.00 – 8.10 h
8.30 h
Náhradní termín pro školu uvedenou na druhém místě
11. 5. 2022
8.00 – 8.10 h 8.30 h

Náhradního termínu lze využít pouze ve vážných případech (např. nemoc uchazeče), musí předcházet písemná omluva zákonného zástupce v den řádného termínu přijímací zkoušky, tzn. 12. 4. 2022 nebo 13. 4. 2022.

Na pozvánce jsou uvedené přesné časy konání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, dále povolené pomůcky pro žáky, evidenční číslo atd. Pozvánku vezměte s sebou na přijímací zkoušky!

Pokud Vám nebyla pozvánka doručena e-mailem nebo poštou, kontaktujte neprodleně školu na telefonním čísle 315 622 065. Pro další informace můžete využít také toto telefonní číslo, popř. e-mail zdravka.melnik@seznam.cz

Naše zdrávka

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent a Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

COVID-19

Testování bude ve škole realizováno pomocí rychlých antigenních testů ve stanovených učebnách školy.

více informacíDodatek ke školnímu řádu

Školní vývěska

Aktuální informace

Naše škola se účastní projektu "DESATERO" PRESAFE"

videokvíz

Důležité informace

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

EU OP VVV
EU OP VVV
MŠMT
Mazars
Zimmer Biomet