Soukromá střední
zdravotnická škola
mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

více o škole

Přijímací řízení

Studijní obor: Praktická sestra

Jednotné přijímací zkoušky

Ředitelka Soukromé střední zdravotnické školy Mělník, o.p.s. vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení.

Přihláška se podává 3 způsoby:

  1. elektronicky s ověřenou identitou zákonného zástupce
  2. zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou v online systému
  3. papírovou přihláškou s přílohami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení.

Více informací zde
Důležité odkazy ke stažení ve formátu
www.prihlaskynastredni.cz Odkaz
prijimacky.cermat.cz Odkaz
Digitální systém pro podávání přihlášek – DIPSY Odkaz
Přijímání na střední školy a konzervatoře – MŠMT Odkaz
Jednotný metodický portál MŠMT – EDU Odkaz

Jednodenní pololetní prázdniny

2. 2. 2024

Naše zdrávka

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

Digitalizace přihlášek na Středních školách

Praha 16. listopadu 2023

Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat) ve spolupráci s MŠMT připravilo nový web k digitalizaci přijímacího řízení na středních školách. Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

Nové webové stránky obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Web v tuto chvíli obsahuje základní údaje, které budou postupně doplňovány.

www.prihlaskanastredni.cz

Školní vývěska

Aktuální informace

Naše škola se účastní projektu "DESATERO" PRESAFE"

videokvíz

Důležité informace

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

EU OP VVV
EU OP VVV
MŠMT
Mazars
Zimmer Biomet