Soukromá střední
zdravotnická škola
mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

více o škole

Opravné maturitní zkoušky

více informací

COVID-19

Testování bude ve škole realizováno pomocí rychlých antigenních testů od 8 hodin –1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. U 1 ročníků bude provedeno testování i 13. 9. 2021 před odjezdem na Seznamovací kurz. Testování bude probíhat ve stanovených učebnách školy.

více informacíDodatek ke školnímu řádu

Naše zdrávka

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent a Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

Přijímací řízení II. kolo

Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato 23 uchazečů bez přijímací zkoušky na základě prospěchu 8. + 9. ročníku ZŠ.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy je zveřejněn seznam přijatých uchazečů a trvá 10 pracovních dnů.

Školní vývěska

Aktuální informace

Důležité informace

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

Dodatek ke školnímu řádu COVID-19

Úprava ŠVP pro 4. ročník

Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 (pdf)

Aktualizovaná kázeňská opatření pro školní rok 2020/2021

V návaznosti na mimořádná opatření vlády se škola s účinností od 4. 1. 2021 uzavírá pro prezenční výuku žáků všech ročníků (praktická výuka 3. ročníků probíhá pod vedením odborných vyučujících ve zdravotnických zařízeních, nově od 1. 2. 2021 i výuka 4. ročníku), teoretická výuka pokračuje zatím pouze distanční formou.

EU OP VVV
EU OP VVV
MŠMT
Mazars
Zimmer Biomet