Soukromá střední
zdravotnická škola
mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

více o škole

Informace pro zákonné zástupce

Dne 29. 11. 2021 proběhne klasifikační porada jednotlivých tříd, následně pak budou probíhat v různých termínech a formách třídní schůzky podle domluvy jednotlivých třídních učitelů se zákonnými zástupci (ZZ). Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci, mohou do školy vstoupit pouze očkovaní zákonní zástupci a po celou dobu pohybu po škole si ponechají ochranu nosu a úst (respirátor FFP2). U vstupu do školy se musí prokázat certifikátem o dokončeném očkování na COVID 19. Pro neoočkované je možnost se zkontaktovat s vyučujícími pouze on-line nebo telefonicky. Možnost připojit se na on-line formu TS samozřejmě platí i pro očkované. Pokud neočkovaný ZZ bude potřebovat osobní konzultaci s jiným vyučujícím než třídním, musí si termín domluvit e-mailem v jiný den, než je pondělí 29. 11. 2021.

Termíny jednotlivých třídních schůzek
třída
třídní učitel
datum konání TS
forma
1A
Mgr. Lenka Cvachová
29. 11. 2021 od 16.00 do 17.00 h
očkovaní ZZ v budově SSZŠ Mělník
podle dohody
neočkovaní ZZ telefonicky (studenti znají)
1B
Bc. Květa Tuzarová
30. 11. 2021
on-line, GOOGLE MEET 17.30 h
2A
Mgr. Šárka Jančárová
29. 11. 2021 od 16.00 do 17.00 h
očkovaní ZZ v budově SSZŠ Mělník
podle dohody
neočkovaní ZZ on-line nebo telefonicky
3A
Mgr. Libor Diepolt
29. 11. 2021
on-line od 16.00 h
3B
Mgr. Blanka Kubátová
29. 11. 2021
on-line od 16.00 h
4A
Mgr. Olga Neuwirthová
29. 11. 2021 od 16.00 h
očkovaní ZZ v budově SSZŠ Mělník
podle dohody
neočkovaní ZZ telefonicky (studenti znají)

Den otevřených dveří
29. 11. 2021 od 17.00 do 18.00

V návaznosti na horšící se epidemiologickou situaci ředitelství školy rozhodlo o úpravě DOD následně:

Ve škole musíme z těchto důvodů zrušit ukázky studentů Poskytování první pomoci, ale budete se moci podívat do odborných i kmenových učeben, podáme Vám přehled o studiu a zodpovíme Vaše dotazy.

Do budovy školy mohou vstoupit pouze ti zákonní zástupci, kteří se mohou prokázat platným certifikátem o dokončeném očkování na COVID 19 nebo prodělaném onemocnění v ochranné lhůtě 180 dní. Pokud nebudete tuto podmínku moci dodržet, využijte DOD v lednu nebo v únoru, kdy předpokládáme menší účast zájemců a budeme se Vám moci věnovat individuálně.

Po celou dobu pobytu ve škole si ponechají všichni účastníci ochranu úst a nosu – respirátor FFP2.

S každým zájemcem o studium doporučujeme přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce.

Naše zdrávka

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent a Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

COVID-19

Testování bude ve škole realizováno pomocí rychlých antigenních testů ve stanovených učebnách školy.

více informacíDodatek ke školnímu řádu

Školní vývěska

Aktuální informace

Naše škola se účastní projektu "DESATERO" PRESAFE"

videokvíz

Důležité informace

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

EU OP VVV
EU OP VVV
MŠMT
Mazars
Zimmer Biomet