Soukromá střední
zdravotnická škola
mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

více o škole

V návaznosti na mimořádná opatření vlády se škola s účinností od 4. 1. 2021 uzavírá pro prezenční výuku žáků všech ročníků (praktická výuka 3. ročníků probíhá pod vedením odborných vyučujících ve zdravotnických zařízeních, nově od 1. 2. 2021 i výuka 4. ročníku), teoretická výuka pokračuje zatím pouze distanční formou.

Mgr. Ilona Jiřičková, ředitelka školy

Upravené ŠVP pro 4. ročníky

TESTOVÁNÍ NA COVID-19

manuál na testování

Naše zdrávka

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent a Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů zveřejníme na webových stránkách dne 19. 5. 2021. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku na naši školu, mohou být přijati. Zápisové lístky lze odevzdat do 2. 6. 2021.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy je zveřejněn seznam přijatých uchazečů a trvá 10 pracovních dnů.

Školní vývěska

Aktuální informace

Důležité informace

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

Úprava ŠVP pro 4. ročník

Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 (pdf)

Aktualizovaná kázeňská opatření pro školní rok 2020/2021

Dodatek ke školnímu řádu COVID-19 (pdf)

V návaznosti na mimořádná opatření vlády se škola s účinností od 4. 1. 2021 uzavírá pro prezenční výuku žáků všech ročníků (praktická výuka 3. ročníků probíhá pod vedením odborných vyučujících ve zdravotnických zařízeních, nově od 1. 2. 2021 i výuka 4. ročníku), teoretická výuka pokračuje zatím pouze distanční formou.

EU OP VVV
EU OP VVV
MŠMT
Mazars
Zimmer Biomet