Soukromá střední
zdravotnická škola
mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

více o škole

Informace o podmínkách nástupu do 1. ročníku

Studijní obor: Praktická sestra

kód oboru:
53-41-M/03

školní vzdělávací program:
Praktická sestra

typ studia:
denní, čtyřleté

zakončené:
Maturitní zkouškou

Nástup nově přijatých studentů do 1. ročníku bude dne 4. 9. 2023 v 8.00 hod. v budově SSZŠ Mělník, o.p.s. Tyršova 105, třída 1.A, 1.B.

 1. S sebou fotografii (velikost na průkaz), vysvědčení z 9. tř. ZŠ, zámek na skříňku, průkazky k potvrzení, zápisník, psací potřeby, popř. přezůvky, peníze na čip (100 Kč – vratná částka).
 2. Učebnice do 1. ročníku jsou zveřejněny zdeUčebnice na Český jazyk a cizí jazyk se objednává hromadně školou až v září.
 3. Učební plán studijního oboru je zveřejněný zde.
 4. Ubytování pro žáky s problematickou dopravou lze na internátu SPŠS Mělník.
  Internát – tel. 772 061 683 p. Egrová,
  volat nejlépe po 14.00 hodině,
  přihlášky poslat kolem 15. 6. 2023 (lze i dříve) i během prázdnin,
  cena cca  2 000 Kč/měsíc.
  Více informací na našich stránkáchVíce informací a přihlášky ke stažení na stránkách SPŠS
 5. Strava – obědy si mohou žáci zajistit v jídelně SPŠS Mělník, (cca 10 min. od naší školy), objednávka stravy od 1. září 2023 nebo později, nejdéle do konce září, cena oběda cca 38 Kč.
  Více informací na našich stránkáchVíce informací a přihlášky ke stažení na stránkách SPŠS
 6. Dne 6.–8. 9. 2023 se koná seznamovací kurz pro studenty 1. ročníků ve Lhotce u Mělníka. Cena kurzu 1 200 Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování ve srubech s vlastním soc. zařízením, plná strava, doprava. Cenu kurzovného nutno zaplatit do 15. 8. 2023 na účet školy č.ú: 150878302/0600, do VS: uvedete vaše ID, které vám bylo přiděleno pro zjištění výsledků přijímací zkoušky a uvedeno i jako ev. č. na pozvánce k PZ.
 7. Další informace o studiu, nejasnosti o seznamovacím kurzu a popř. další informace lze zjistit na telefonním čísle 315 622 065, popř. na e-mailové adrese zdravka.melnik@seznam.cz.
 8. Prázdninový provoz školy – úřední dny: pondělí a středa od 9.00 do 12.00 hodin.

Podzimní prázdniny

26. a 27. 10. 2023

Naše zdrávka

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

Digitalizace přihlášek na Středních školách

Praha 16. listopadu 2023

Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat) ve spolupráci s MŠMT připravilo nový web k digitalizaci přijímacího řízení na středních školách. Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

Nové webové stránky obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Web v tuto chvíli obsahuje základní údaje, které budou postupně doplňovány.

www.prihlaskanastredni.cz

Školní vývěska

Aktuální informace

Naše škola se účastní projektu "DESATERO" PRESAFE"

videokvíz

Důležité informace

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

EU OP VVV
EU OP VVV
MŠMT
Mazars
Zimmer Biomet