Pro žáky

Organizace a dokumenty pro žáky

Učebnice

Učebnice pro 1. ročníky, školní rok 2020/21
Předmět Titul
ČJL, LEV
Český jazyk a literatura, Literárně estetická výchova
Odmaturuj! z literatury 1
HÁNOVÁ, Eva a kolektiv
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN 80-735-8016-0
Odmaturuj! z literatury 2
HAVLÍČKOVÁ, Iveta
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN 80-862-8583-9
Pracovní sešit pro český jazyk
bude hromadně zajištěn školou
(platba do poloviny září)
AJ
(Anglický jazyk)
Učebnice bude hromadně zajištěna školou na začátku roku
ON
(Občanská nauka)
Odmaturuj! ze společenských věd
Kolektiv autorů
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN: 978-80-7358-243-2
MAT
(Matematika)
Matematické výrazy a vzorce
(přehledná tabulka)
Převody měr
(přehledná tabulka)
FYZ
(Fyzika)
Burza učebnic
Fyzika v kostce pro SOŠ
VONDRA, Miroslav
Fragment
ISBN 80-253-0228-8
CHE
(Chemie)
Burza učebnic
Chemie pro střední školy
BANÝR, Jiří
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.
ISBN 80-85937-46-8
BIO
(Biologie)
Burza učebnic
Biologie pro zdravotnické školy
ODSTRČIL, Jaroslav a Antonín HRŮZA. 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008.
ISBN 978-80-7013-471-9.
DTK
(Dějepis)
Burza učebnic
Dějepis pro střední odborné školy
ČORNEJ, Petr
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.
ISBN 978-80-7235-580-8
OSE
(Ošetřovatelství)
Burza učebnic
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 1. ročník
(2. přepracované a doplněné vydání, 2015)
KELNAROVÁ, Jarmila
GRADA
ISBN 978-80-247-5332-4
VZVZ
(Výchova ke zdraví)
Burza učebnic
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
pro střední zdravotnické školy, obor zdravotnický asistent
Kolektiv autorů
FORTUNA
ISBN 80-7168-943-2
SOM
(Somatologie)
Somatologie – pracovní sešit studenta, 2. vydání
ADAMOVÁ, Zuzana (Turková)
Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7598-519-4
LAT
(Latinský jazyk)
Burza učebnic
Latina pro střední zdravotnické školy: Úvod do latinské terminologie
SEINEROVÁ, Vlasta
FORTUNA
ISBN 978-80-7168-999-7
NJ
(Německá jazyk)
pouze jako druhý jazyk pro zájemce,
bude-li v tomto roce otevřeno
Sprechen Sie Deutsch - 1 kniha pro studenty
DUSILOVÁ, Doris
Polyglot
ISBN 80-86195-17-1
Učebnice pro 2. ročníky, školní rok 2020/21
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník – 1. díl
KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-5331-7
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník – 2. díl
(2. přepracované a doplněné vydání, 2016)
KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-5330-0
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a pedagogika I
ROZSYPALOVÁ, Marie
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-014-9
KP
(Klinická propedeutika)
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy
NOVOTNÁ, Jaromíra
FORTUNA
ISBN 80-7168-940-8
Přehled nejužívanějších léčiv
KOCINOVÁ, Svatava
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-095-8
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a pedagogika I
ROZSYPALOVÁ, Marie
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-014-9
PP
(První pomoc)
První pomoc
pracovní sešit pro studenty SZŠ a zdravotnických lyceí
KURUCOVÁ, Andrea
GRADA
ISBN 978-80-247-2168-2
MEH
(Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena)
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena:
pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol
(2., aktualizované vydání, 2019)
HAMPLOVÁ, Lidmila
TRITON
ISBN 978-80-7553-729-4
Učebnice pro 3. ročníky, školní rok 2020/21
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I
– Interna
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-3601-3
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II 
– Pediatrie, chirurgie
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-3602-0
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a pedagogika I
ROZSYPALOVÁ, Marie
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-014-9
KP
(Klinická propedeutika)
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy
NOVOTNÁ, Jaromíra
FORTUNA
ISBN 80-7168-940-8
Přehled nejužívanějších léčiv
KOCINOVÁ, Svatava
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-095-8
AJ
(Anglický jazyk)
Učebnice bude hromadně zajištěna školou na začátku roku
NJ
(Německý jazyk)
Sprechen Sie Deutsch? 2. 
SCHNEIDEROVÁ, Anna
Polyglot
ISBN 978-80-86195-13-1
Učebnice pro 4. ročníky, školní rok 2020/21
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III
– Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-4341-7
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV 
– Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie
(2., doplněné vydání, 2014)
LEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-4342-4
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník
KELNAROVÁ, Jarmila
GRADA
ISBN 978-80-247-5203-7
ČJL
(Český jazyk a literatura, Literárně estetická výchova)
Maturita v pohodě 2020 – Český jazyk a literatura
TAKTIK
ISBN 978-80-7563-217-3
lze objednat přes školu – platba v září

Pro nákup učebnic po internetu, lze také použít stránky burzaucebnic.net

Dokument ke stažení ve formátu
Seznam učebnic PDF
Seznam učebnic DOCX

Rozvrhy

Školní rok 2020/21

Rozvrh hodin ke stažení ve formátu
Podle týdnů – barevný PDF
Podle týdnů – černobílý PDF
Podle tříd – černobílý PDF
1A PDF
2A PDF
2B PDF
3A PDF
4A PDF
Kompletní rozvrh PDF

Organizace

Školní rok 2020/21

Organizace školního roku
začátek školního vyučování
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
začátek vyučování v roce 2021
konec prvního pololetí
jednodenní pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
konec vyučování ve druhém pololetí
státní svátky
ředitelské volno
hlavní prázdniny
Dokument ke stažení ve formátu
Přehled prázdnin a státních svátků PDF
Harmonogram činností DOCX

Ostatní dokumenty

Uvolněnky ke stažení ve formátu
Pro nezletilé žáky PDF
Pro zletilé žáky PDF