Úvodní stránka > Informace pro žáky

Učebnice

Učebnice pro 1. ročníky, školní rok 2022/23
Předmět Titul
ČJL, LEV
Český jazyk a literatura, Literárně estetická výchova
Odmaturuj! z literatury 1
HÁNOVÁ, Eva a kolektiv
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN 80-735-8016-0
Odmaturuj! z literatury 2
HAVLÍČKOVÁ, Iveta
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN 80-862-8583-9
Pracovní sešit pro český jazyk
bude hromadně zajištěn školou
(platba do poloviny září)
AJ
(Anglický jazyk)
Učebnice bude hromadně zajištěna školou na začátku roku
ON
(Občanská nauka)
Odmaturuj! ze společenských věd
Kolektiv autorů
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN: 978-80-7358-243-2
MAT
(Matematika)
Matematické výrazy a vzorce
(přehledná tabulka)
Převody měr
(přehledná tabulka)
FYZ
(Fyzika)
Burza učebnic
Fyzika v kostce pro SOŠ
VONDRA, Miroslav
Fragment
ISBN 80-253-0228-8
CHE
(Chemie)
Burza učebnic
Chemie pro střední školy
BANÝR, Jiří
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.
ISBN 80-85937-46-8
BIO
(Biologie)
Burza učebnic
Biologie pro zdravotnické školy
ODSTRČIL Jaroslav a Antonín HRŮZA
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008.
ISBN 978-80-7013-471-9.
DTK
(Dějepis)
Burza učebnic
Dějepis pro střední odborné školy
ČORNEJ, Petr
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.
ISBN 978-80-7235-580-8
OSE
(Ošetřovatelství)
Burza učebnic
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 1. ročník
(2. přepracované a doplněné vydání, 2015)
KELNAROVÁ, Jarmila
GRADA
ISBN 978-80-247-5332-4
VZVZ
(Výchova ke zdraví)
Burza učebnic
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
pro střední zdravotnické školy, obor zdravotnický asistent
Kolektiv autorů
FORTUNA
ISBN 80-7168-943-2
SOM
(Somatologie)
Somatologie pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka
(3. přepracované a doplněné vydání, 2019)
DYLEVSKÝ, Ivan
GRADA
ISBN 978-80-271-2111-3
LAT
(Latinský jazyk)
Burza učebnic
Latina pro střední zdravotnické školy: Úvod do latinské terminologie
SEINEROVÁ, Vlasta
FORTUNA
ISBN 978-80-7168-999-7
Učebnice pro 2. ročníky, školní rok 2022/23
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník – 1. díl
KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-5331-7
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník – 2. díl
(2. přepracované a doplněné vydání, 2016)
KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-5330-0
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a pedagogika I
ROZSYPALOVÁ, Marie
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-014-9
KP
(Klinická propedeutika)
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy
Jelínková, Ilona
GRADA 2014
ISBN 978-80-247-5093-4
Přehled nejužívanějších léčiv
KOCINOVÁ, Svatava
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-095-8
PP
(První pomoc)
První pomoc
pracovní sešit pro studenty SZŠ a zdravotnických lyceí
KURUCOVÁ, Andrea
GRADA
ISBN 978-80-247-2168-2
MEH
(Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena)
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena:
pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol
(2. aktualizované vydání, 2019)
HAMPLOVÁ, Lidmila
TRITON
ISBN 978-80-7553-729-4
PAT
(Patologie)
Patologie pro střední zdravotnické školy
JANÍKOVÁ, Jitka
GRADA 2017
ISBN 978-80-271-0375-1
Učebnice pro 3. ročníky, školní rok 2022/23
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I
– Interna
(2. doplněné vydání)
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-3601-3
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II 
– Pediatrie, chirurgie
(2. doplněné vydání)
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-3602-0
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a pedagogika II
ROZSYPALOVÁ, Marie
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-014-9
Přehled nejužívanějších léčiv
Učebnice bude hromadně zajištěna školou na začátku roku
AJ
(Anglický jazyk)
Učebnice bude hromadně zajištěna školou na začátku roku
Učebnice pro 4. ročníky, školní rok 2022/23
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III
– Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-4341-7
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV 
– Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie
(2., doplněné vydání, 2014)
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-4342-4
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník
KELNAROVÁ, Jarmila
GRADA
ISBN 978-80-247-5203-7

Pro nákup učebnic po internetu, lze také použít stránky burzaucebnic.net

Dokument ke stažení ve formátu
Seznam učebnic PDF
Seznam učebnic DOCX

Rozvrhy

Školní rok 2022/23

Rozvrh hodin Platnost od ke stažení ve formátu
Rozvrh tříd – kompletní 1. 9. 2022 PDF
Rozvrh třídy 1A 1. 9. 2022 PDF
Rozvrh třídy 1B 1. 9. 2022 PDF
Rozvrh třídy 2A 1. 9. 2022 PDF
Rozvrh třídy 2B 1. 9. 2022 PDF
Rozvrh třídy 3A 1. 9. 2022 PDF
Rozvrh třídy 3B 1. 9. 2022 PDF
Rozvrh třídy 4A 1. 9. 2022 PDF
Rozvrh třídy 4B 1. 9. 2022 PDF

Organizace školního roku

Školní rok 2022/23

Organizace školního roku odkaz na MŠMT
začátek školního vyučování 1. 9. 2022
státní svátek 28. 9. 2022
podzimní prázdniny 26.–27. 10. 2022
státní svátek 28. 10. 2022
státní svátek 17. 11. 2022
ředitelské volno 18. 11. 2022
vánoční prázdniny 23. 12. 2022–2. 1. 2023
začátek vyučování v roce 2023 3. 1. 2023
konec prvního pololetí 31. 1. 2023
jednodenní pololetní prázdniny 3. 2. 2023
jarní prázdniny 13.–17. 2. 2023
velikonoční prázdniny 6.–10. 4. 2023
státní svátek 1. 5. 2023
státní svátek 8. 5. 2023
konec vyučování ve druhém pololetí 30. 6. 2023
vysvědčení 30. 6. 2023
hlavní prázdniny 1. 7.–31. 8. 2023
Dokument ke stažení ve formátu
Harmonogram činností 2021/22 PDF
Organizace školního roku 2021/22 PDF

Ostatní dokumenty

Uvolněnky ke stažení ve formátu
Pro nezletilé žáky PDF
Pro zletilé žáky PDF