Úvodní stránka > Informace pro žáky

Učebnice

Učebnice pro 1. ročníky, školní rok 2023/24
Předmět Titul
ČJL, LEV
Český jazyk a literatura, Literárně estetická výchova
Odmaturuj! z literatury 1
HÁNOVÁ, Eva a kolektiv
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN 80-735-8016-0
Odmaturuj! z literatury 2
HAVLÍČKOVÁ, Iveta
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN 80-862-8583-9
Pracovní sešit pro český jazyk
bude hromadně zajištěn školou
(platba do poloviny září)
AJ
(Anglický jazyk)
Učebnice bude hromadně zajištěna školou na začátku roku
ON
(Občanská nauka)
Odmaturuj! ze společenských věd
Kolektiv autorů
Didaktis, spol. s r.o.
ISBN: 978-80-7358-243-2
MAT
(Matematika)
Matematické výrazy a vzorce
(přehledná tabulka)
Převody měr
(přehledná tabulka)
FYZ
(Fyzika)
Burza učebnic
Fyzika v kostce pro SOŠ
VONDRA, Miroslav
Fragment
ISBN 80-253-0228-8
CHE
(Chemie)
Burza učebnic
Chemie pro střední školy
BANÝR, Jiří
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.
ISBN 80-85937-46-8
BIO
(Biologie)
Burza učebnic
Biologie pro zdravotnické školy
ODSTRČIL Jaroslav a Antonín HRŮZA
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008.
ISBN 978-80-7013-471-9.
OSE
(Ošetřovatelství)
Burza učebnic
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 1. ročník
(2. přepracované a doplněné vydání, 2015)
KELNAROVÁ, Jarmila
GRADA
ISBN 978-80-247-5332-4
VZVZ
(Výchova ke zdraví)
Burza učebnic
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
pro střední zdravotnické školy, obor zdravotnický asistent
Kolektiv autorů
FORTUNA
ISBN 80-7168-943-2
SOM
(Somatologie)
Somatologie pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka
(3. přepracované a doplněné vydání, 2019)
DYLEVSKÝ, Ivan
GRADA
ISBN 978-80-271-2111-3
LAT
(Latinský jazyk)
Burza učebnic
Latina pro střední zdravotnické školy: Úvod do latinské terminologie
SEINEROVÁ, Vlasta
FORTUNA
ISBN 978-80-7168-999-7
Učebnice pro 2. ročníky, školní rok 2023/24
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník – 1. díl
KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-5331-7
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník – 2. díl
(2. přepracované a doplněné vydání, 2016)
KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-5330-0
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a pedagogika I
ROZSYPALOVÁ, Marie
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-014-9
KP
(Klinická propedeutika)
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy
Jelínková, Ilona
GRADA 2014
ISBN 978-80-247-5093-4
Přehled nejužívanějších léčiv
KOCINOVÁ, Svatava
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-095-8
PP
(První pomoc)
První pomoc
pracovní sešit pro studenty SZŠ a zdravotnických lyceí
KURUCOVÁ, Andrea
GRADA
ISBN 978-80-247-2168-2
MEH
(Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena)
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena:
pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol
(2. aktualizované vydání, 2019)
HAMPLOVÁ, Lidmila
TRITON
ISBN 978-80-7553-729-4
PAT
(Patologie)
Patologie pro střední zdravotnické školy
JANÍKOVÁ, Jitka
GRADA 2017
ISBN 978-80-271-0375-1
Učebnice pro 3. ročníky, školní rok 2023/24
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I
– Interna
(2. doplněné vydání)
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-3601-3
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II 
– Pediatrie, chirurgie
(2. doplněné vydání)
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-3602-0
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a pedagogika II
ROZSYPALOVÁ, Marie
INFORMATORIUM
ISBN 978-80-7333-014-9
AJ
(Anglický jazyk)
Učebnice bude hromadně zajištěna školou na začátku roku
Učebnice pro 4. ročníky, školní rok 2023/24
Předmět Titul
OSE
(Ošetřovatelství)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III
– Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-4341-7
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV 
– Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie
(2., doplněné vydání, 2014)
SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv
GRADA
ISBN 978-80-247-4342-4
PSK
(Psychologie a komunikace)
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník
KELNAROVÁ, Jarmila
GRADA
ISBN 978-80-247-5203-7

Pro nákup učebnic po internetu, lze také použít stránky burzaucebnic.net

Rozvrhy

Školní rok 2023/24

Rozvrh hodin Platnost od ke stažení ve formátu
Rozvrh tříd – kompletní 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 1A 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 1B 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 2A 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 2B 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 3A 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 3B 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 4A 1. 9. 2023 PDF

Organizace školního roku

Školní rok 2023/24

Organizace školního roku odkaz na MŠMT
začátek školního vyučování 4. 9. 2023
státní svátek 28. 9. 2023
podzimní prázdniny 26.–27. 10. 2023
státní svátek 17. 11. 2023
vánoční prázdniny 23. 12. 2023–2. 1. 2024
začátek vyučování v roce 2024 3. 1. 2024
jednodenní pololetní prázdniny 2. 2. 2024
jarní prázdniny 19.–23. 2. 2024
velikonoční prázdniny 28. 3.–1. 4. 2024
státní svátek 1. 5. 2024
státní svátek 8. 5. 2024
vysvědčení 28. 6. 2024
hlavní prázdniny 1. 7.–31. 8. 2024
Dokument ke stažení ve formátu
Harmonogram činností 2023/24 PDF

Ostatní dokumenty

Uvolněnky ke stažení ve formátu
Pro nezletilé žáky PDF
Pro zletilé žáky PDF