Laťka ve správné výšce

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.

o naší škole

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí.

studijní obor

Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent 53-41-M/01 a Praktická sestra 53-41-M/01.

přijímací řízení

Pořádáme i zkoušky "nanečisto".

Naše zdrávka

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent a Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Zrušení DOD

Lednový termín Dne otevřených dveří je kvůli nastalé situaci zrušen.

Uzavření školy

V návaznosti na mimořádná opatření vlády se škola s účinností od 4. 1. 2021 uzavírá pro prezenční výuku žáků všech ročníků (včetně praktické výuky), výuka pokračuje pouze distanční formou.

Mgr. Ilona Jiřičková, ředitelka školy

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

Důležité sdělení

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

Aktualizovaná kázeňská opatření pro školní rok 2020/2021

Dodatek ke školnímu řádu COVID-19 (pdf)

V návaznosti na mimořádná opatření vlády se škola s účinností od 14. 10. 2020 uzavírá pro prezenční výuku studentů (včetně praktické výuky), výuka pokračuje pouze distanční formou.

EU OP VVV
EU OP VVV
MŠMT
Mazars
Zimmer Biomet