Laťka ve
správné
výšce

Jsme jedinou zdravotnickou
školou v oblasti Mělníka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V důsledku uzavření škol v průběhu měsíců března až začátku června, se ruší ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020. Vysvědčení se bude vydávat 30.6.2020.

DOCX

ZRUŠENÍ VÝUKY

Zrušení výuky na středních školách ČR od 11. 3. 2020
Dle dnešního nařízení vlády (10. 3. 2020) se od středy 11. 3. 2020 do odvolání ruší výuka na středních školách ČR.
Od středy 11.3.2020 do odvolání žáci naší školy zůstanou doma a nezúčastní se výuky ve škole.
Situaci dále sledujeme, informace budeme aktualizovat. Děkujeme za pochopení celé situace.

Mgr. Ilona Jiřičková
ředitela školy v.r.

Elektronická výuka

Důležité sdělení

pro studenty SSZŠ, o.p.s. a jejich zákonné zástupce

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí studentům a zákonným zástupcům studentů tyto informace:

Ze všech vyučovacích předmětů budou postupně přicházet na emaily studentů a webové stránky školy úkoly, zadání cvičení, seminárních prací, atd. Dané úkoly budou klasifikovány.

Je povinností studenta sledovat každodenně svoji emailovou adresu a webové stránky školy a zadané úkoly vypracovávat v uvedených termínech.

Veškerá komunikace bude probíhat s jednotlivými vyučujícími přes emailové adresy (viz kontakty na webové stránce školy).

V nutných případech lze volat na telefonní číslo 315 622 065 každý pracovní den od 8-12 hodin.

Žádáme Vás o potvrzení přečtení tohoto sdělení na emailovou adresu školy: zdravka.melnik@mediterra.cz (nebo zdravka.melnik@seznam.cz) s uvedením jména studenta a třídy, v případě nezletilého studenta i potvrzení zákonného zástupce.

Přijímací řízení 2. kolo

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Rozvrh

Čestné prohlášení

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

EU Šablony

Investice do rozvoje vzdělávání


Šablony II

Bakaláři

Přístup do informačního systému Bakaláři

NAŠE ZDRÁVKA

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent (dříve „sestra“) podle stejných učebních dokumentů, jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí (a nikdy neplatilo) se u nás tzv. školné.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

UDÁLOSTI

Není projekt jako projekt…

20. 11. 2019


…zvláště, když jich probíhá více najednou a v jednom dni. Na Soukromé střední zdravotnické škole Mělník proběhne projektový den a pro návštěvníky budou celé dopoledne dveře otevřené.

První pomoc

25. 9. 2019


Ať se ji naučili v rámci soutěže v první pomoci, pořádané SSZŠ Mělník, o.p.s., nebo již podávali přesvědčivé výkony, co je dovedly až ke stupňům vítězů.

GO kurz

9. 9. – 11. 9. 2019


Adaptační kurz 1. ročníku SSZŠ Mělník, o.p.s., v táboře ve Lhotce u Mělníka, naskytl příležitost k seznamování i poznávání.

PARTNEŘI A SPONZOŘI

Za štědrou finanční či věcnou podporu děkujeme našim obchodním partnerům a sponzorům.

partner
partner
partner