Úvodní stránka > Informace o škole

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí.

Vzděláváme v oboru Praktická sestra, od 1. 9. 2019, podle stejných učebních dokumentů, jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Budova školy je umístěna optimálně ve středu města, nedaleko zdravotnického zařízení VAMED MEDITERRA, a.s. – nemocnice Mělník, kde probíhá praktická výuka žáků.

Škola má dobře vybavené 2 odborné učebny. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem a připojením na internet. Je zde učebna jazyků a učebna pro výuku výpočetní techniky.

Žákům je k dispozici i školní knihovna s rozsáhlou sbírkou odborné i umělecké literatury.

Škola realizuje některé projekty spolufinancované Evropskou Unií.

Podle vyjádření České školní inspekce je na této škole velmi příznivé klima pro studium. Vysoké uplatnění našich absolventů v praxi je ukazatel, který nám říká, že nasazenou laťku držíme ve správné výšce.

Dny otevřených dveří
22. 11. 2023
Projektový den pro základní školy i jednotlivce – ukázky výuky a první pomoci
(nutné se domluvit na čase)
od 8.00 do 12.00 h
27. 11. 2023
prohlídka školy
od 17.00 do 18.00 h
10. 1. 2024
prohlídka školy
od 8.00 do 12.00 h
14. 2. 2024
prohlídka školy
od 8.00 do 12.00 h
Na veškeré Vaše dotazy jsme připraveni odpovědět na následujících e-mailových adresách:
ředitelka školy ilona.jirickova@mediterra.cz
zástupce ředitelky katerina.sebikova@mediterra.cz
zástupce zřizovatele / předseda správní rady ondrej.nemecek@mediterra.cz
Pro zájemce o studium na naší škole (pdf)
VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ MĚLNÍK

2. 11. 2023 Veletrh vzdělávání Mělník

Studijní obor

Praktická sestra

kód oboru:
53-41-M/03 Praktická sestra

školní vzdělávací program:
Praktická sestra

čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Školní vzdělávací plán – ŠVP – Praktická sestra platnost od ke stažení ve formátu
Obecný úvod 1. 9. 2019 PDF I WORD
Učební plán 1. 9. 2019 PDF I WORD
Školní vzdělávací plán – ŠVP – Praktická sestra – Všeobecně vzdělávací předměty zkratka platnost od ke stažení ve formátu
Český jazyk a literatura ČJL 1. 9. 2019 PDF I WORD
Anglický jazyk AJ 1. 9. 2019 PDF I WORD
Konverzace v anglickém jazyce AJ 1. 9. 2019 PDF I WORD
Německý jazyk NJ 1. 9. 2019 PDF I WORD
Konverzace v německém jazyce NJ 1. 9. 2019 PDF I WORD
Biologie BIO 1. 9. 2019 PDF I WORD
Základy ekonomie ZEKO 1. 9. 2019 PDF I WORD
Fyzika FYZ 1. 9. 2019 PDF I WORD
Chemie CHE 1. 9. 2019 PDF I WORD
Informační a komunikační technologie IKT 1. 9. 2019 PDF I WORD
Literární a estetická výchova LEV 1. 9. 2019 PDF I WORD
Matematika MAT 1. 9. 2019 PDF I WORD
Společenskovědní vzdělávání – Dějepis DTK 1. 9. 2019 PDF I WORD
Společenskovědní vzdělávání – Občanská nauka ON 1. 9. 2019 PDF I WORD
Tělesná výchova TV 1. 9. 2019 PDF I WORD
Všechny všeobecně vzdělávací předměty ve formátu PDF ZIP
Všechny všeobecně vzdělávací předměty ve formátu word ZIP
Školní vzdělávací plán – ŠVP – Praktická sestra – Odborné předměty zkratka platnost od ke stažení ve formátu
Klinická propedeutika KP 1. 9. 2019 PDF I WORD
Latinská terminologie LAT 1. 9. 2019 PDF I WORD
Ošetřovatelství OSE 1. 9. 2019 PDF I WORD
Ošetřovatelství v chirurgii OCHI 1. 9. 2019 PDF I WORD
Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství OVL 1. 9. 2019 PDF I WORD
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena v ošetřovatelství MEH 1. 9. 2019 PDF I WORD
Ošetřování nemocných OSN 1. 9. 2019 PDF I WORD
Patologie PAT 1. 9. 2019 PDF I WORD
První pomoc PP 1. 9. 2019 PDF I WORD
Psychologie a komunikace PSK 1. 9. 2019 PDF I WORD
Somatologie SOM 1. 9. 2019 PDF I WORD
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví VZVZ 1. 9. 2019 PDF I WORD
Chirurgie CHIR 1. 9. 2019 PDF I WORD
Vnitřní lékařství VNL 1. 9. 2019 PDF I WORD
Všechny odborné předměty ve formátu PDF ZIP
Všechny odborné předměty ve formátu word ZIP

Obecné informace

Škola je zapojena v projektu EU: Investice do rozvoje vzdělání (Inovace a zkvalitnění výuky)

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.
Tyršova 105, 276 01 Mělník

Zřizovatel školy
VAMED MEDITERRA, a.s.

Právní forma
Obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb
Výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků

Na škole je možné studovat studijní obor
Praktická sestra

Školné se u nás neplatí.

EU Šablony

EU Šablony ke stažení ve formátu
Operační program Jan Ámos Komenský PDF

Ubytování

Ubytování pro naše žáky je zajištěno mimo prostory školy

Domov mládeže SPŠS,
Na Polabí 2778, 276 01 Mělník

Kontaktní osoba
Marcela Egrová

mobil
+420 772 061 683

termín
volejte nejlépe po 14.00 hodině
přihlášky zasílejte kolem 15. 6. 2023 (lze i dříve a i o prázdninách)

e-mail pro elektronickou přihlášku
prihlaskydm@spss-mel.cz

id datové schránky pro elektronickou přihlášku
jf8j3nn

adresa pro písemnou přihlášku
Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386, 276 01 Mělník

cena
do 2 000 Kč

Elektronickou přihlášku podávejte ve formátu PDF a naskenované obě strany.

více informací a přihlášky ke stažení

Stravování

Můžeme recenzovat, že nabízené jídlo je kvalitní a chutné a není tedy zapotřebí vyhledávat jiné alternativy

Jídelna se nachází necelých 10 min chůze od školy v budově SPŠS.

Žáci si mohou vybrat z nabídky dvou jídel, která si objednávají dva dny dopředu pomocí čipu.

Důležité informace ke stravování

Školní jídelna SPŠS Mělník vaří ve dnech školního vyučování. Pokud je nutná změna varného dne, včas se upozorní vývěskami.

Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu nebo ISIC karty, které je povinen strávník nosit. Prokazuje se přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání stravy. Případnou ztrátu nebo poškození čipu, je nutné nahlásit v kanceláři 217 a zakoupit si nový čip za plnou hodnotu, která činí 120 Kč nebo ISIC kartu. Náhradní čipy neposkytujeme, při zapomenutí čipu se strávník dostaví pro náhradní stravenku do kanceláře 217.

Platba za stravu se platí předem, platba inkasem se odečítá z účtu v předcházejícím měsíci, podle plánovaných varných dnů. Při objednávání stravy na internetu, musí mít strávník na svém kontě hotovost, jinak nelze stravu objednat.

Způsob platby:

Cena:

Kontaktní osoba
Martina Havelková

telefon
+420 311 440 204

email
havelkova.m@spss-mel.cz

Odhlášení nebo přihlášení stravy je nutné učinit minimálně jeden pracovní den dopředu do 14.00 h, v pondělí do 6.30 h následujícím způsobem:

Dotazy k objednávání na e-mailové adrese: skolnijidelna@spss-mel.cz

Při odhlášení ze školní jídelny se čipy nevrací.

více informací a přihlášky ke stažení

Výchovný poradce

V naléhavých případech si lze domluvit konzultaci i v jiných termínech

Mgr. Žaneta Kovačičová
Konzultační hodiny:

Dokumenty ke stažení

Školní řád
formát
Školní řád
PDF
Vyučující ke stažení ve formátu
Přehled vyučujících SSZŠ Mělník 2023/2024 PDF
OSP odborné učitelky 2023/24 PDF
Všeobecné dokumenty platnost od ke stažení ve formátu
Organizace vyučovacího dne šk. roku 2015/16 PDF
Přístup k informacím šk. roku 2015/16
PDF
Traumatologický plán šk. roku 2015/16 PDF
Správní rada šk. roku 2019/20 PDF
Uvolněnky ke stažení ve formátu
Pro nezletilé žáky PDF
Pro zletilé žáky PDF
Rozvrh hodin Platnost od ke stažení ve formátu
Rozvrh tříd – kompletní 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 1A 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 1B 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 2A 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 2B 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 3A 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 3B 1. 9. 2023 PDF
Rozvrh třídy 4A 1. 9. 2023 PDF

Výroční zprávy

Výroční zprávy ke stažení ve formátu
Školní rok 2022/23 PDF
Školní rok 2021/22 PDF
Školní rok 2020/21 PDF
Školní rok 2019/20 PDF
Školní rok 2018/19 PDF
Školní rok 2017/18 PDF
Školní rok 2016/17 PDF
Školní rok 2015/16 PDF
Školní rok 2014/15 PDF
Školní rok 2013/14 PDF
Školní rok 2012/13 PDF
Základní údaje o hospodaření DOCX

Správní rada

Ing. Ondřej Němeček
předseda správní rady

Bc. Linda Zítová
člen správní rady

Bc. Zdeňka Cardová Slanařová
člen správní rady

Dozorčí rada

Dipl. Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA
předseda dozorčí rady

Ing. Branislav Štefek, MSc.
člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Beran
člen dozorčí rady

Školská rada

Ing. Ondřej Němeček
za zřizovatele

Mgr. Kateřina Šebíková
za pedagogické pracovníky

Dominik Mareš (4A)
za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Zakladatel

VAMED MEDITERRA a.s.,

IČ: 034 47 553

Škrétova 490/12, Vinohrady,
120 00 Praha 2