Úvodní stránka > Informace o škole

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí.

Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent (dříve „sestra“) a od 1. 9. 2019 nově v oboru Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů, jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné.

Budova školy je umístěna optimálně ve středu města, nedaleko zdravotnického zařízení VAMED MEDITERRA, a.s. – nemocnice Mělník, kde probíhá praktická výuka žáků.

Škola má dobře vybavené 2 odborné učebny. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem a připojením na internet. Je zde učebna jazyků a učebna pro výuku výpočetní techniky.

Žákům je k dispozici i školní knihovna s rozsáhlou sbírkou odborné i umělecké literatury.

Škola realizuje některé projekty spolufinancované Evropskou Unií.

Podle vyjádření České školní inspekce je na této škole velmi příznivé klima pro studium. Vysoké uplatnění našich absolventů v praxi je ukazatel, který nám říká, že nasazenou laťku držíme ve správné výšce.

Dny otevřených dveří
25. 11. 2020
Projektový den s ukázkami výuky a první pomoci
(vzhledem k situaci s COVID-19 byl tento termín zrušen)
od 8.00 do 12.00 h
30. 11. 2020
prohlídka školy
(vzhledem k situaci s COVID-19 byl tento termín zrušen)
od 17.00 do 18.00 h
13. 1. 2021
prohlídka školy
(vzhledem k situaci s COVID-19 byl tento termín zrušen)
od 8.00 do 12.00 h
10. 2. 2021
prohlídka školy
(vzhledem k situaci s COVID-19 byl tento termín zrušen)
Veškeré Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět na následujících e-mailových adresách.
od 8.00 do 12.00 h
Na veškeré Vaše dotazy jsme připraveni odpovědět na následujících e-mailových adresách:
ředitelka školy ilona.jirickova@mediterra.cz
zástupce ředitelky katerina.sebikova@mediterra.cz
zástupce zřizovatele / předseda správní rady ondrej.nemecek@mediterra.cz
Pro zájemce o studium na naší škole (pdf)

Studijní obor

Praktická sestra / Zdravotnický asistent

kód oboru:
53-41-M/03 (Praktická sestra),
53-41-M/01 (Zdravotnický asistent)

školní vzdělávací program:
Zdravotnický asistent / Praktická sestra

čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Školní vzdělávací plán – ŠVP platnost od ke stažení ve formátu
ŠVP Zdravotnický asistent (Obecný úvod) 1. 9. 2010 DOC
ŠVP Zdravotnický asistent (Všeobecné předměty) 1. 9. 2010 ZIP
ŠVP Zdravotnický asistent (Odborné předměty) 1. 9. 2010 ZIP
ŠVP Praktická sestra (Obecný úvod) 1. 9. 2019 DOC
ŠVP Praktická sestra (Učební plán) 1. 9. 2019 DOC
ŠVP Praktický sestra (Všeobecné předměty) 1. 9. 2019 ZIP
ŠVP Praktický sestra (Odborné předměty) 1. 9. 2019 ZIP

Obecné informace

Škola je zapojena v projektu EU: Investice do rozvoje vzdělání (Inovace a zkvalitnění výuky)

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.
Tyršova 105, 276 01 Mělník

Zřizovatel školy
VAMED MEDITERRA, a.s.

Právní forma
Obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb
Výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků

Na škole je možné studovat studijní obor
Zdravotnický asistent (od roku 1922)
Praktická sestra (nově od 1. 9. 2019)

Školné se u nás neplatí.

EU Šablony

EU Šablony ke stažení ve formátu
Investice do rozvoje vzdělávání DOCX
Šablony II DOCX

Ubytování

Ubytování pro naše žáky je zajištěno mimo prostory školy

Domov mládeže SPŠS,
Na Polabí 2778, 276 01 Mělník

telefon
+420 315 623 027

mobil
+420 722 061 683

e-mail
dm@spss-mel.cz

Stravování

Můžeme recenzovat, že nabízené jídlo je kvalitní a chutné a není tedy zapotřebí vyhledávat jiné alternativy

Jídelna se nachází necelých 10 min chůze od školy v budově SPŠS.

Žáci si mohou vybrat z nabídky dvou jídel, která si objednávají dva dny dopředu pomocí čipu.

Výchovný poradce

V naléhavých případech si lze domluvit konzultaci i v jiných termínech

Mgr. Žaneta Kovačičová
Konzultační hodiny: pondělí od 7.00 do 7.45 – po domluvě jiný termín

Dokumenty ke stažení

Školní řád
formát
Pozvánka na informační schůzku
PDF
Informační schůzka 15. 6. 2021
PDF
Školní vzdělávací plán – ŠVP platnost od ke stažení ve formátu
ŠVP Zdravotnický asistent (Obecný úvod) 1. 9. 2010 DOC
ŠVP Zdravotnický asistent (Všeobecné předměty) 1. 9. 2010 ZIP
ŠVP Zdravotnický asistent (Odborné předměty) 1. 9. 2010 ZIP
ŠVP Praktická sestra (Obecný úvod) 1. 9. 2019 DOC
ŠVP Praktická sestra (Učební plán) 1. 9. 2019 DOC
ŠVP Praktický sestra (Všeobecné předměty) 1. 9. 2019 ZIP
ŠVP Praktický sestra (Odborné předměty) 1. 9. 2019 ZIP
Vyučující ke stažení ve formátu
Přehled vyučujících SSZŠ Mělník 2020/2021 PDF
OSP odborné učitelky 2020/21 PDF
Všeobecné dokumenty platnost od ke stažení ve formátu
Organizace vyučovacího dne šk. roku 2015/16 PDF
Přístup k informacím šk. roku 2015/16
PDF
Traumatologický plán šk. roku 2015/16 PDF
Správní rada šk. roku 2019/20 PDF
Uvolněnky ke stažení ve formátu
Pro nezletilé žáky PDF
Pro zletilé žáky PDF

Výroční zprávy

Výroční zprávy ke stažení ve formátu
Školní rok 2019/20 PDF
Školní rok 2018/19 PDF
Školní rok 2017/18 PDF
Školní rok 2016/17 PDF
Školní rok 2015/16 PDF
Školní rok 2014/15 PDF
Školní rok 2013/14 PDF
Školní rok 2012/13 PDF
Základní údaje o hospodaření DOCX

Správní rada

Ing. Ondřej Němeček
předseda správní rady

Bc. Linda Zítová
člen správní rady

Bc. Zdeňka Cardová Slanařová
člen správní rady

Dozorčí rada

Dipl. Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA
předseda dozorčí rady

Ing. Branislav Štefek, MSc.
člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Beran
člen dozorčí rady

Školská rada

Ing. Ondřej Němeček
za zřizovatele

Mgr. Kateřina Šebíková
za pedagogické pracovníky

Eliška Kovářová (3.A)
za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Zakladatel

VAMED MEDITERRA a.s.,

IČ: 034 47 553

Škrétova 490/12, Vinohrady,
120 00 Praha 2