O škole

Základní informace

NAŠE ZDRÁVKA

Jsme jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzděláváme v oboru Zdravotnický asistent (dříve „sestra“) a od 1. 9. 2019 nově obor Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů, jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí (a nikdy neplatilo) se u nás tzv. školné.

Zřizovatel školy

VAMED MEDITERRA, a.s. Neplatí se školné.

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb

Výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků

Na střední škole je možné studovat studijní obor

Zdravotnický asistent (od roku 1922)
Praktická sestra (nově od 1. 9. 2019)

Budova školy je umístěna optimálně ve středu města, nedaleko zdravotnického zařízení VAMED MEDITERRA, a.s. - nemocnice Mělník, kde probíhá praktická výuka žáků.

Škola má dobře vybavené 2 odborné učebny. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem a připojením na internet. Je zde učebna jazyků a učebna pro výuku výpočetní techniky.

Žákům je k dispozici i školní knihovna s rozsáhlou sbírkou odborné i umělecké literatury.

Škola realizuje některé projekty spolufinancované Evropskou Unií.

Podle vyjádření České školní inspekce je na této škole velmi příznivé klima pro studium. Vysoké uplatnění našich absolventů v praxi je ukazatel, který nám říká, že nasazenou laťku držíme ve správné výšce.

OBECNÉ INFORMACE

Škola je zapojena v projektu EU: Investice do rozvoje vzdělání (Inovace a zkvalitnění výuky)

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.
Tyršova 105, 276 01 Mělník

Zřizovatelem školy je VAMED MEDITERRA, a.s.
Jsme jedinou zdravotnickou školu v oblasti Mělníka. Používáme stejné učební dokumenty jako státní školy obdobného typu.

Školné se u nás neplatí.

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb: Výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků

UBYTOVÁNÍ

Ubytování pro naše žáky je zajištěno mimo prostory školy

Domov mládeže SPŠS,
Na Polabí 2778, 276 01 Mělník

Tel: +420 315 623 027
Mob: +420 722 061 683
e-mail: dm@spss-mel.cz

STRAVOVÁNÍ

Můžeme recenzovat, že nabízené jídlo je kvalitní a chutné a není tedy zapotřebí vyhledávat jiné alternativy

Jídelna se nachází necelých 10 min chůze od školy v budově SPŠS.

Studenti si mohou vybrat z nabídky dvou jídel, která si objednávají dva dny dopředu pomocí čipu.

VÝCHOVNÝ PORADCE

V naléhavých případech si lze domluvit konzultaci i v jiných termínech

Mgr. Žaneta Kovačičová
Konzultační hodiny: pondělí od 15.10 do 15.55 - termín je však možný i v jiný den podle dohody.

Správní rada

Ing. Ondřej Němeček
předseda správní rady


Ing. Jaroslava Klimasová
člen správní rady


Bc. Zdeňka Cardová Slanařová
člen správní rady

Dozorčí rada

Dipl. Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA
předseda dozorčí rady


Ing. Branislav Štefek, MSc.
člen dozorčí rady


Ing. Tomáš Beran
člen dozorčí rady

Školská rada

Ing. Martin Kadlec
za zřizovatele


Mgr. Kateřina Šebíková
za pedagogické pracovníky


Natálie Recká (3.A)
za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Zakladatel

VAMED MEDITERRA a.s.,

IČ: 034 47 553

Škrétova 490/12, Vinohrady,
120 00 Praha 2