Elektronická výuka

Buďme ve spojení i mimo školu

Archiv zadaných prací

Zadané práce za školní rok 2019/20
Dokument ke stažení ve formátu
Zadané práce 1 DOCX
Zadané práce 2 DOCX
Zadané práce 3 DOCX
Zadané práce 4 DOCX
Biologie – Úkoly pro domácí výuku 2A DOC

1A

1B

2A

2B

3A

4A

4B

Důležité sdělení

pro žáky SSZŠ, o.p.s. a jejich zákonné zástupce

Ředitelství školy SSZŠ Mělník, o.p.s. dává na vědomí žákům a zákonným zástupcům žáků tyto informace:

Ze všech vyučovacích předmětů budou postupně přicházet na emaily studentů a webové stránky školy úkoly, zadání cvičení, seminárních prací, atd. Dané úkoly budou klasifikovány.

Je povinností studenta sledovat každodenně svoji emailovou adresu a webové stránky školy a zadané úkoly vypracovávat v uvedených termínech.

Veškerá komunikace bude probíhat s jednotlivými vyučujícími přes emailové adresy (viz kontakty na webové stránce školy).

V nutných případech lze volat na telefonní číslo 315 622 065 každý pracovní den od 8-12 hodin.

Žádáme Vás o potvrzení přečtení tohoto sdělení na emailovou adresu školy: zdravka.melnik@mediterra.cz (nebo zdravka.melnik@seznam.cz) s uvedením jména studenta a třídy, v případě nezletilého studenta i potvrzení zákonného zástupce.

On-line rozvrhy